Municipiul Botoşani, cu o populaţie de 100.899 locuitori, este oraşul cel mai mare situat în partea de N-E a ţării. Având în vedere că judeţul Botoşani este graniţă atât pentru România, cât şi pentru partea estică a Uniunii Europene, poate, în viitor, să fie un motor esenţial pentru dezvoltarea oraşului.

Existenţa unui sistem de transport şi implicit, a transportului în comun în localităţile în care este pretabil, bine organizate şi deservite cu mijloace adecvate, constituie un factor decizional important în amplasarea şi dezvoltarea activităţilor economice şi comerciale. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciului de transport public trebuie să devine prioritate în cadrul unei strategii comune de dezvoltare durabilă a municipiului Botoşani. În acest sens trebuie încurajată folosirea mijloacelor de transport în comun, trebuie crescută calitatea şi eficienţa serviciilor, asigurarea finanţării necesare dezvoltării, extinderea şi modernizarea infrastructurii şi parcului existent. Menţinerea şi modernizarea actualei reţele de tramvai este o consecinţă a impunerii Normelor Europene în materie de poluare, tramvaiul fiind un mijloc de transport cu capacitate mare de utilizare şi cu grad mic de poluare.

Astfel, în strategia pe termen lung a dezvoltării municipiului, trebuie avut în vedere faptul că, în UE şi nu numai, cuvântul de ordine este reducerea noxelor şi din acest punct de vedere transportul electric, nu numai că, răspunde acestui deziderat, dar îl întăreşte prin faptul că energia electrică va fi una din cele mai importante şi mai atractive resurse.