Tarife bilete și abonamente

Download PDF

HCL 176 din 26 iulie 2018

 

 

Bilete și abonamente

 

Denumire titlu transport

 

Valabilitate

 

Tarif

 

Bilet 1 călătorie

 

1 călătorie

 

2,50 lei

 

Abonament 1 linie

 

1 lună

 

63 lei

 

Abonament 2 linii

 

1 lună

 

81 lei

 

Abonament 1 linie - ½ lună

 

2 săptămâni

 

33 lei

 

Abonament 2 linii- ½ lună

 

2 săptămâni

 

44 lei

 

 

Precizări

 • Tarifele pentru transportul public de lători cu autobuzul în municipiul Botoșani, practicate de tre SC ELTRANS SA BOTOSANI sunt stabilite în baza HCL nr. 176 din 26 iulie 2018.
 • Bilete de călătorie sunt puse spre vânzare în autobuze prin intermediul taxatorilor.
 • Abonamentele se pot procura de la sediul SC ELTRANS SA Botoşani dinCalea Naţională nr. 2 (depou).
 • Abonamentele sunt netransmisibile și valabile doar cu un act de identitate.
 • Îcaz de pierdere sau distrugere a abonamentului iniţial nu se va elibera un duplicat.
 • Sunt scutiţi de plata taxelor de călătorie următoarelcategorii de persoane: copiicvârsta sub 6 ani.
 • Biletele pot fi plătite în autobuze și cu cardul bancar la POSurile instalate.

 

 

 

 

 

 

 

Gratuităţi - abonamente şi legitimaţii de călătorie pentru diferite categorii

 

 

 1. Pensionari

 

 

Acte necesare

 

Alte precizări

 

 • copie după ultimul talon de pensie,
 • copie după buletin/carte de identitate, poză tip buletin,
 • taxă de eliberare abonament de 10 lei.

 

 • sunt valabile pentru un an calendaristic
 • se eliberează doar pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Botoșani
 • se eliberează doar la sediul SC ELTRANS SA
 • se eliberează în limita a 2 puncte de pensie maxim
 • taxă eliberare duplicat în caz de pierdere sau distrugere: 10 lei

 

 

 

 

 1. Elevi

 

 

Acte necesare

 

Alte precizări

 

 • copie după carnetul de elev vizat la zi, copie după cartea de identitate,
 • pentru cei sub 14 ani: copie după certificatul de naştere şi copie după buletinul unuia dintre părinţi din care să reiasă domiciliul stabil în municipiul Botoşani,
 • o poză tip buletin,
 • taxă de eliberare abonament de 10 lei.

 

 • se eliberează doar la sediul SC ELTRANS SA
 • se eliberează anual și sunt valabile pentru un an școlar întreg
 • taxă eliberare duplicat în caz de pierdere sau distrugere: 10 lei

 

 

 

 


 

Veterani de zboi, eroi şi urmaşi ai celor niţi sau decedaţi în Revoluţidin Decembrie 1989

 

 

Acte necesare

 

Alte precizări

 

 • copie după buletin/carte identitate,
 • copie după decizie/hotărâre de acordare a calităţii de beneficiar al legii,
 • copie după ultimul talon de pensie, cerere tipizată.

 

 • se eliberează de serviciul de profil din cadrul Primăriei Botoşani,
 • se eliberează anual.

 

 

 

 

 

 

Persoane persecutate din motive politice, deportaţşi foşti deţinuţi politici

 

 

Acte necesare

 

Alte precizări

 

 • copie după buletin/carte identitate,
 • copie după decizie/hotărâre de acordare a calităţii de beneficiar al legii,
 • copie după ultimul talon de pensie, cerere tipizată.

 

 • se eliberează de serviciul de profil din cadrul Primăriei Botoşani,
 • se eliberează anual.

 

 

 

 

 

  1. Persoane cu handicap grav și accentuat, însoţitorii persoanelor cu handicap, asistenţii personali şasistenţii personali profesioniştai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

 

 

Acte necesare

 

Alte precizări

 

 • copie după ultimul talon de pensie,
 • copii după actele doveditoare privind încadrarea într-un grad de handicap, privind calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap sau asistent personal profesionist,
 • copie după buletin/carte identitate.

 

 • se eliberează de către Serviciul Public Local de Asistenţă SociaBotoşani,
 • se eliberează lunar.

 

 

 

 

 

Baza legală - gratuităţi

 

 • HCLnr.43 din 12 februarie 2015, stabileşte cuantumul gratuității lunare pentru un abonament valabil pentru toate liniile de transport public cu autobuzul în municipiul Botoşanieliberat de către Serviciul Public Local De Asistenţă Socială Botoşani pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţipersonali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, la 65 lei.
 • HCL nr. 121 din 26 mai 2015, stabileşte cuantumul pentru abonamentele gratuite pentru elevi la 32,5 lei.
 • HCL nr. 111 din 31 mai 2017, stabileşte cuantumul pentru abonamentele gratuite pentru pensionari la 38 lei.
 • Decret – lege 118/1990, OUG 105-2009 modificată prin legea 189/2000 şi OUG 214/1999.