Obiectivul de politică publică a întreprinderii

Written by Administrator. Posted in Documente pentru actionari

Întreprinderea publică Eltrans S.A. Botoşani are, prin contractul de delegare a serviciului de transport public local de persoane, OBLIGAŢIA DE SERVICIU PUBLIC  (  OSP ),  prin care se angajează să îndeplineasca serviciul de transport public local de călători cu respectarea următoarelor obligaţii:

- Serviciile prestate/produse de întreprinderea publică să fie în conformitate cu principiile continuităţii, frecvenţei, regularităţii şi capacităţii prevăzute în programul de circulaţie;

- Standardele şi cerinţele de siguranţă şi securitate prevăzute în legislaţia europeană şi naţională;

- Indicatorii prevazuţi în contract;

- Tarifele de călătorie aprobate de autoritatea publică tutelară;

- Furnizarea de servicii de transport călători pentru grupuri sociale care pot beneficia de reduceri/gratuităţi în conformitate cu politicile naţionale de transport şi cu cerinţele şi reglementările legale,  precum şi în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local.