T  a  r  i  f  e  

b i l e t e  ş i   a b o n a m e n t e

Download PDF

HCL 448 din 29 septembrie 2022 

 

Bilete şi abonamente

Denumire titlu transport

Valabilitate

Tarif

Bilet 1 călătorie

1 călătorie

3 lei

Abonament 1 linie

1 lună

90 lei

Abonament 2 linii

1 lună

124 lei

Abonament 1 linie - ½ lună

2 săptămâni

50 lei

Abonament 2 linii - ½ lună

2 săptămâni

65 lei

Abonament 1 linie - minim 21 abonamente/achizitor

1 lună

85 lei

Precizări

·         Tarifele pentru transportul public de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, practicate de către SC ELTRANS SA BOTOSANI sunt stabilite în baza HCL nr. 448 din 29 septembrie 2022.

·         Bilete de călătorie sunt puse spre vânzare în autobuze prin intermediul taxatorilor.

·         Abonamentele se pot procura de la sediul SC ELTRANS SA Botoşani din Calea Naţională nr.2 (depou) sau de la Casieria din parcarea subterană BIG.

·         Abonamentele sunt netransmisibile și valabile doar cu un act de identitate.

·         În caz de pierdere sau distrugere a abonamentului iniţial nu se va elibera un duplicat.

·         Sunt scutiţi de plata taxelor de călătorie următoarele categorii de persoane: copiii cu vârsta sub 6 ani.

·         Biletele pot fi plătite în autobuze și cu cardul bancar la POSurile instalate.

·         Biletele și abonamentele pot fi achiziționate și prin aplicația 24pay.

 

Gratuităţi - abonamente şi legitimaţii de călătorie pentru diferite categorii

v  Pensionari

Acte necesare

Alte precizări

·    copie după ultimul talon de pensie,

·    copie după buletin/carte de identitate,

·    poză tip buletin,

·    taxă de eliberare abonament de 10 lei.

·    sunt valabile pentru un an calendaristic

·    se eliberează doar pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Botoșani

·    se eliberează la sediul SC ELTRANS SA sau la casieria de la parcarea subterană BIG,

·    se eliberează în limita a 2 puncte de pensie maxim,

·    taxă eliberare duplicat în caz de pierdere sau distrugere: 10 lei

 

 

v  Elevi

Acte necesare

Alte precizări

·    copie după carnetul de elev vizat la zi,

·    copie după cartea de identitate,

·    pentru cei sub 14 ani: copie după certificatul de naştere şi copie după buletinul unuia dintre părinţi din care să reiasă domiciliul stabil în municipiul Botoşani,

·    o poză tip buletin,

·    taxă de eliberare abonament de 10 lei.

·    se eliberează la sediul SC ELTRANS SA sau la casieria de la parcarea subterană BIG,

·    se eliberează anual și sunt valabile pentru un an școlar întreg.

·    taxă eliberare duplicat în caz de pierdere sau distrugere: 10 lei

 

 

v  Veterani de război, eroi şi urmaşi ai celor răniţi sau decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989

Acte necesare

Alte precizări

·    copie după buletin/carte identitate,

·    copie după decizie/hotărâre de acordare a calităţii de beneficiar al legii,

·    copie după ultimul talon de pensie,

·    cerere tipizată.

·    se eliberează de serviciul de profil din cadrul Primăriei Botoşani,

·    se eliberează anual.

 

 

v  Persoane persecutate din motive politice, deportaţi şi foşti deţinuţi politici

Acte necesare

Alte precizări

·    copie după buletin/carte identitate,

·    copie după decizie/hotărâre de acordare a calităţii de beneficiar al legii,

·    copie după ultimul talon de pensie,

·    cerere tipizată.

·    se eliberează de serviciul de profil din cadrul Primăriei Botoşani,

·    se eliberează anual.

 

 

v  Persoane cu handicap grav şi accentuat, însoţitorii persoanelor cu handicap, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

Acte necesare

Alte precizări

·    copie după ultimul talon de pensie,

·    copii după actele doveditoare privind încadrarea într-un grad de handicap, privind calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap sau asistent personal profesionist,

·    copie după buletin/carte identitate.

·    se eliberează de către Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani,

·    se eliberează lunar.

 

          

Baza legală - gratuităţi

·         HCL nr. 448 din 29 septembrie 2022.

·         Decret – lege 118/1990, OUG 105-2009 modificată prin legea 189/2000 şi OUG 214/1999.